חזרה לתוכנית הניטור

. ניטור הכנרת – משתנים, תחנות ותדירות דיגום. הבדיקות מתבצעות בעומקים שונים לאורך עמודת המים

תדירות הבדיקה

תחנה

סוג הבדיקה

מטאורולוגיה

כל 10 דקות

גינוסר, A

טמפרטורת האוויר

כל 10 דקות

גינוסר, A

לחות יחסית

כל 10 דקות

A

טמפרטורת פני המים

כל 10 דקות

גינוסר, A

רוח (כיוון ועצמה)

כל 10 דקות

גינוסר, A

קרינה קצרת גל

כל 10 דקות

גינוסר, A

קרינה ארוכת גל

רציף (ממוצע שעתי)

גג המעבדה

קרינת אור PAR

 

 

פיסיקה

אחת לשבוע

 A, D, G, H, K

פרופיל טמפרטורה במים

אחת לשבוע

A, D, G, H, K

עומק סקי

אחת לשבועיים

A

פרופיל חדירות האור

מדידות רציפות

מספר התחנות ומיקומן משתנה

זרמים

אחת לשבועיים

A, M, F

קצבי סדימנטציה

 

 

כימיה

אחת לשבועיים

A, D, G, H, K

אלקליניות

אחת לשבוע

A, D, G, H, K*

כלוריד

אחת לשבוע

A, D, G, H, K*

מוליכות חשמלית

אחת לשבועיים

A, D, G, H, K

סידן

אחת לשבועיים

A, D, G, H, K

ברזל

אחת לשבועיים

A, D, G, H, K

מנגן

אחת לשבועיים

A, D, G, H, K

פחמן דו-חמצני

אחת לשבועיים

A

פחמן אורגאני

אחת לשבועיים

A, D,H, K

סולפיד

אחת לשבוע
אחת לשבועיים

A
D, G, H

חנקן (קילדל) מסיס

אחת לשבוע

A, D, G, H, K*

חנקן (קילדל) כללי

אחת לשבוע

A, D, G, H, K*

אמוניה

אחת לשבוע

A, D, G, H, K*

ניטריט

אחת לשבוע

A, D, G, H, K*

ניטרט

אחת לשבוע
אחת לשבועיים

A
D, G, H, K

חמצן

אחת לשבוע

A, D, G, H, K*

pH

אחת לשבוע
אחת לשבועיים

A
D, G, H

זרחן כללי מומס

אחת לשבוע
אחת לשבועיים

A
G,D,H

אורטופוספאט

אחת לשבוע

A, D, G, H, K*

זרחן כללי

אחת לשבועיים

A

סיליקה

אחת לשבועיים

A, D, G, H, K

גופרה (סולפאט)

אחת לשבועיים

A, D, G, H

מרחפים נדיפים  VSS

אחת לשבועיים

A, D, G, H

מוצקים מרחפים TSS

אחת לשבוע

A, D, G, H, K*

עכירות

אחת לשבועיים

A, D, J, H

חמרי הדברה

אחת לחודש

A

רעלני כחוליות

 

 

ביולוגיה

אחת לשבועיים

A

פיטופלנקטון

אחת לשבועיים

A

כלורופיל

אחת לשבועיים

A

יצרנות ראשונית (פוריות)

אחת לשבועיים

A, D, G, H, K

זואופלנקטון

אחת לחודשיים

52 נקודות דיגום

דגים

אחת לחודש

13 תחנות דיגום

חיידקים צואתיים

אחת לחודש

A

ריסניות (מיקרו-זואופלנקטון)

אחת לחודש

A

חיידקים-כללי

אחת לחודש

A

יצרנות חיידקית

אחת לחודש בזמן פריחות

A

קיבוע חנקן

ניטור סינופטי ורציף

רציף (אחת לדקה)

(LDS) A

טמפ' לאורך עמודת המים ורוח (עצמה וכיוון) קרינה ארוכת גל, קרינה קצרת גל

אחת לחודש / חודשיים

חתכים באגם כולו

מערכת נגררת – טמפ', מוליכות, עכירות, כלורופיל

אחת ל- 6 שעות

A

פרופיילר RUSS – עומק, טמפ', מוליכות, כלורופיל, חמצן, pH

אחת ל-3 ימים עד שבוע

האגם כולו (SISCAL)

פיזור מרחבי של טמפרטורה, עכירות וכלורופיל בפני האגם