חקר ימים ואגמים לישראל
INCCA Strain Catalogue:   about INCCA

The Israel National Culture Collection of Algae (INCCA), located at the Kinneret Limnological Laboratory (KLL), Israel Oceanographic & Limnological Research (IOLR), is a biological resource center furnishing a variety of living algal cultures from Israel.

The strain catalogue provides the information about the collection's holdings. You can search the strain catalogue by alphabetical order according to the Genus name or click on the various headers to sort data.
 
 INCCA NoGenusSpeciesPhylumClassOrderFamily
detailsB1002Achnanthes sp. BacillariophytaBacillariophyceaeMastogloialesAchnanthaceae
detailsC3003Anabaena sp.CyanobacteriaCyanophyceaeNostocalesNostocaceae
detailsC3005Anabaena sp.CyanobacteriaCyanophyceaeNostocalesNostocaceae
detailsC3007Anabaena bergiiCyanobacteriaCyanophyceaeNostocalesNostocaceae
detailsC3010Anabaena bergiiCyanobacteriaCyanophyceaeNostocalesNostocaceae
detailsG1052Ankistrodesmussp.ChlorophytaChlorophyceaesphaeropleales Selenastraceae
detailsG1061Ankyra sp. HG1ChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesCharaciaceae
detailsC1001Aphanocapsasp.CyanobacteriaCyanophyceaeSynechococcalesMerismopediaceae
detailsG1014Asterococcus sp.ChlorophytaChlorophyceaeChlamydomonadalesPalmellopsidaceae
detailsG1059Chlamydomonas sp.ChlorophytaChlorophyceaeChlamydomonadalesChlamydomonadaceae
detailsG1051Chlamydomonas sp.ChlorophytaChlorophyceaeChlamydomonadalesChlamydomonadaceae
detailsG1009Chlorella sp.ChlorophytaTrebouxiophyceaeChlorellalesChlorellaceae
detailsG1018Chlorella sorokinianaChlorophytaTrebouxiophyceaeChlorellalesChlorellaceae
detailsG1074Chlorella-likesp. bigChlorophytaTrebouxiophyceaeChlorellalesChlorellaceae
detailsG1075Chlorella-likesp. mediumChlorophytaTrebouxiophyceaeChlorellalesChlorellaceae
detailsG1076Chlorella-likesp. smallChlorophytaTrebouxiophyceaeChlorellalesChlorellaceae
detailsG1015Chlorococcum sp.ChlorophytaChlorophyceaeChlamydomonadalesChlorococcaceae
detailsC1007Chlorogloeasp.CyanobacteriaCyanophyceaeChroococcalesEntophysalidaceae
detailsC1021ChroococcusturgidusCyanobacteriaCyanophyceaeChroococcalesChroococcaceae
detailsC3001ChrysosporumovalisporumCyanobacteriaCyanophyceaeNostocalesAphanizomenonaceae
detailsC3002Chrysosporumovalisporum ILC164CyanobacteriaCyanophyceaeNostocalesAphanizomenonaceae
detailsC3006ChrysosporumovalisporumCyanobacteriaCyanophyceaeNostocalesAphanizomenonaceae
detailsG1010Coelastrum cambricumChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesCoelastroideae
detailsG1043Coelastrum microporumChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesCoelastroideae
detailsCh1034Cosmariumsp. G34CharophytaConjugatophyceae (Zygnematophyceae)DesmidialesDesmidiaceae
detailsG1050Crucigeniella rectangularisChlorophytaChlorophyceaeChlorellalesOocystaceae
detailsC1003Cyanocapsa sp.CyanobacteriaCyanophyceaeChroococcalesMicrocystaceae
detailsC1022CyanocatenaimperfectaCyanobacteriaCyanophyceaeSynechococcalesSynechococcaceae
detailsG1008Desmodesmus communisChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesScenedesmaceae
detailsG1045Dictiosphaerium pulchellumChlorophytaTrebouxiophyceaeChlorellales Chlorellaceae
detailsC2004Geitlerinema sp.CyanobacteriaCyanophyceaeOscillatorialesColeofasciculaceae
detailsG1077green small Chlorophyta   
detailsG1058Haematococcussp.ChlorophytaChlorophyceaeChlamydomonadalesHaematococcaceae
detailsG1007Kirchneriella lunarisChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesSelenastraceae
detailsG1057Kirchneriella sp.ChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesSelenastraceae
detailsG1047Lagerheimia (Chodatella) cyrtiformisChlorophytaTrebouxiophyceaeChlorellalesOocystaceae
detailsC1002Limnococcussp.CyanobacteriaCyanophyceaeSynechococcalesMerismopediaceae
detailsC2001Limnothrix planktonicaCyanobacteriaCyanophyceaeOscillatorialesPseudanabaenaceae
detailsC1027Merismopedia sp.CyanobacteriaCyanophyceaeSynechococcalesMerismopediaceae
detailsG1037Micractiniumsp.ChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesScenedesmaceae
detailsC1004Microcystis aerugenosaCyanobacteriaCyanophyceaeChroococcalesMicrocystaceae
detailsC1005Microcystis sp. (brown)CyanobacteriaCyanophyceaeChroococcalesMicrocystaceae
detailsC1006Microcystis cf. aerugenosaCyanobacteriaCyanophyceaeChroococcalesMicrocystaceae
detailsC1018Microcystis flos-aquaeCyanobacteriaCyanophyceaeChroococcalesMicrocystaceae
detailsC1024Microcystis flos-aquaeCyanobacteriaCyanophyceaeChroococcalesMicrocystaceae
detailsCh1001Mougeotiasp. G23CharophytaConjugatophyceae (Zygnematophyceae)ZygnematalesZygnemataceae
detailsCh1002Mougeotia gracillimaCharophytaConjugatophyceae (Zygnematophyceae)ZygnematalesZygnemataceae
detailsCh1003Mougeotia sp.CharophytaConjugatophyceae (Zygnematophyceae)ZygnematalesZygnemataceae
detailsCh1004Mougeotiasp. G11CharophytaConjugatophyceae (Zygnematophyceae)ZygnematalesZygnemataceae
detailsCh1005Mougeotiasp. G23aCharophytaConjugatophyceae (Zygnematophyceae)ZygnematalesZygnemataceae
detailsCh1006Mougeotiasp. G23bCharophytaConjugatophyceae (Zygnematophyceae)ZygnematalesZygnemataceae
detailsCh1007Mougeotiasp. G23cCharophytaConjugatophyceae (Zygnematophyceae)ZygnematalesZygnemataceae
detailsCh1008Mougeotiasp. G23dCharophytaConjugatophyceae (Zygnematophyceae)ZygnematalesZygnemataceae
detailsCh1009Mougeotiasp. G23eCharophytaConjugatophyceae (Zygnematophyceae)ZygnematalesZygnemataceae
detailsCh1010Mougeotiasp. G23fCharophytaConjugatophyceae (Zygnematophyceae)ZygnematalesZygnemataceae
detailsCh1011Mougeotiasp. G23gCharophytaConjugatophyceae (Zygnematophyceae)ZygnematalesZygnemataceae
detailsCh1013Mougeotia sp. G51CharophytaConjugatophyceae (Zygnematophyceae)ZygnematalesZygnemataceae
detailsCh1014Mougeotiasp. G52CharophytaConjugatophyceae (Zygnematophyceae)ZygnematalesZygnemataceae
detailsG1025Mychonastes homosphaeraChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesMychonastaceae
detailsG1026Nephrochlamyssp.ChlorophytaTrebouxiophyceaeChlorellalesOocystaceae
detailsB1001Nitzschia sp.BacillariophytaBacillariophyceaeBacillarialesBacillariaceae
detailsB1004Nitzschiasp.BacillariophytaBacillariophyceaeBacillarialesBacillariaceae
detailsC3011Nostoc sp.CyanobacteriaCyanophyceaeNostocalesNostocaceae
detailsC3012Nostoc sp.CyanobacteriaCyanophyceaeNostocalesNostocaceae
detailsG1041Oocystis sp.ChlorophytaTrebouxiophyceaeChlorellalesOocystaceae
detailsC2003Oscillatoria sp. (small)CyanobacteriaCyanophyceaeOscillatorialesOscillatoriaceae
detailsG1055Pediastrumsp.ChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesHydrodictyaceae
detailsG1070Pediastrum tetras (4330a)ChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesHydrodictyaceae
detailsG1036Pediastrum tetrasChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesHydrodictyaceae
detailsG1044Pediastrum duplexChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesHydrodictyaceae
detailsD1001Peridinium gatunenseMiozoaDinophyceaePeridinialesPeridiniaceae
detailsC2005Phormidiumsp.CyanobacteriaCyanophyceaeOscillatorialesOscillatoriaceae
detailsG1024Pico 1 ChlorophytaChlorophyceae  
detailsC1009Picocyano sp.CyanobacteriaCyanophyceae  
detailsC1012Pico-Fx CyanobacteriaCyanophyceae  
detailsH1001Prymnesium parvumHaptophytaCoccolithophyceaePrymnesialesPrymnesiaceae
detailsC2002Pseudoanabaenasp.CyanobacteriaCyanophyceaeOscillatorialesPseudanabaenaceae
detailsC2007Pseudoanabaenasp.CyanobacteriaCyanophyceaeOscillatorialesPseudanabaenaceae
detailsC2008Pseudoanabaenasp.CyanobacteriaCyanophyceaeOscillatorialesPseudanabaenaceae
detailsC2009Pseudoanabaenasp.CyanobacteriaCyanophyceaeOscillatorialesPseudanabaenaceae
detailsC1029RadiocystisgerminataCyanobacteriaCyanophyceaeChroococcalesMicrocystaceae
detailsC3004Raphidiopsisraciborskii KLL07CyanobacteriaCyanophyceaeNostocalesAphanizomenonaceae
detailsC3008Raphidiopsisraciborskii CyanobacteriaCyanophyceaeNostocalesAphanizomenonaceae
detailsC3009Raphidiopsisraciborskii CyanobacteriaCyanophyceaeNostocalesAphanizomenonaceae
detailsCr1000Rhodomonas sp.CryptophytaCryptophyceaePyrenomonadalesPyrenomonadaceae
detailsG1073Scenedesmaceaesp.ChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesScenedesmaceae
detailsG1003Scenedesmus denticulatus ChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesScenedesmaceae
detailsG1053Scenedesmussp.ChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesScenedesmaceae
detailsG1039Scenedesmus acutiformisChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesScenedesmaceae
detailsG1046Scenedesmus obliquusChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesScenedesmaceae
detailsG1049Scenedesmus ecornisChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesScenedesmaceae
detailsC1008Schizothrix sp.CyanobacteriaCyanophyceaeSynechococcalesSynechococcales familia incertae sedis
detailsG1054Selenastrum sp.ChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesSelenastraceae
detailsG1016sphaerocystissp.ChlorophytaChlorophyceaeChlamydomonadalessphaerocystidaceae
detailsCh1042Spondylosium moniliforme G45CharophytaConjugatophyceae (Zygnematophyceae)DesmidialesDesmidiaceae
detailsCh1022Staurastrum sp. G22CharophytaConjugatophyceae (Zygnematophyceae)DesmidialesDesmidiaceae
detailsCh1043Staurastrum sp. 4505 CharophytaConjugatophyceae (Zygnematophyceae)DesmidialesDesmidiaceae
detailsC1013Syn CN CyanobacteriaCyanophyceae  
detailsC1014Syn P CyanobacteriaCyanophyceae  
detailsC1014a Syn P/41 CyanobacteriaCyanophyceae  
detailsC1010Synechocystis sp.CyanobacteriaCyanophyceaeSynechococcalesMerismopediaceae
detailsG1048Tetradesmus (Scenedesmus)lagerheimii (acuminatus)ChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesScenedesmaceae
detailsG1030Tetradesmus cumbricusChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesScenedesmaceae
detailsG1021Tetraedron minimum?ChlorophytaChlorophyceaesphaeroplealesHydrodictyaceae
detailsG1072Ulothrix sp.ChlorophytaUlvophyceaeUlotrichalesUlotrichaceae
© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ