חקר ימים ואגמים לישראל
English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  

המעבדה לחקר הכנרת פועלת להבנת מכלול התהליכים הפיסיקליים, הכימיים והביולוגיים המשפיעים על המערכת האקולוגית בכנרת ועל רמת האיטרופיקציה ואיכות המים בה.
הפרמטרים שקובעים את מצב האיטרופיקציה באגם באופן ישיר הם ריכוז והרכב חומרי הדשן (נוטריאנטים) באגם, החומר האורגני המומס במים וכמות וסוגי האצות.

באיור מוצגים בצורה סכמטית מערך הגורמים המאלצים והתהליכים הקובעים את רמת האיטרופיקציה בכנרת.
הגורמים המאלצים משפיעים באופן ישיר על מרכיבים של המערכת האקולוגית במים. לדוגמה- עוצמת הקרינה, טמפרטורות ורוחות משפיעים על הזרימה ועל עוצמת הערבול של המים, וכתוצאה מכך משפיעים על התפתחות האצות ופיזורן במרחב. כמו כן, נוטריאנטים וגורמי גידול, או עיכוב, שנכנסים מאגן ההיקוות משפיעים על התפתחות האצות והחיידקים.
באיור מוצגים המרכיבים העיקריים של המערכת האקולוגית בכנרת: נוטריאנטים, חומר אורגני מומס וחומר אנאורגני חלקיקי (מרכיבים אביוטיים) וכן רכיבי המערכת הביוטית: אצות מיקרוסקופיות (פיטופלנקטון), חיידקים, פרוטוזואה, .זואופלנקטון ודגים. התהליכים שקושרים בין המרכיבים האלה מסומנים בחצים

עבודות הניטור והמחקרים המתבצעים במעבדה לחקר הכנרת מיועדים להבהיר את החלקים הקריטיים במערך מסובך זה, ולאפשר תרגום של הסכימה האיכותית למודלים כמותיים. בעזרת המודלים ניתן יהיה להגיע להבנה מפורטת יותר של מידת ההשפעה של הגורמים השונים על רמת האיטרופיקציה ועל איכות המים.גורמים מאלצים ותהליכים הקובעים את רמת האיטרופיקציה בכנרת
גורמים אקלימיים:
1. קרינה 2. טמפרטורה 3. רוח 4. גשם
גורמים מאלצים ע"י מדיניות תפעול:
5. מפלסים ומשרעת שנתית 6. שאיבה 7. נביעות מלוחות 8. דייג ואיכלוס דגים 9. כניסת נוטריאנטים ומעכבי גידול פסטיצידים , הרביצידים ממקורות זיהום מחוץ לאגם
תהליכים פיסיקליים:
10. זרימות, עירבול גלים, סיישים פנימיים, פיזור חום
תהליכים הקשורים בגידול ובמטבוליזם של מרכיבים ביולוגים:
11. ייצור ראשוני 12. גידול, רבייה, תמותה ייצור שניוני ושלישוני 13. נשימה 14. רעייה, טריפה 15. קליטת נוטריאנטים, זרחן, חנקן ומתכות קורט 16. הפרשת חומר אורגני מומס 17. מיחזור נוטריאנטים 18. קליטה הטרוטרופית של חומר אורגני
תהליכים שקשורים באספקת נוטריאנטים למרכיבים הביולוגים, מיחזורם במערכת ואגירתם בסדימנטים:
19. שחרור מסדימנטים 20. אגירה בסדימנטים 21. אמוניפיקציה 22. ניטריפיקציה 23. דיניטריפיקציה 24. חיזור סולפאט 25. חימצון סולפיד 26. מתנוגנוסיס 27. קיבוע חנקן
תהליכי מחזור בין מרכיבים חלקיקיים, ביוטה, דטריטוס ומרכיבים מומסים אורגניים ואנאורגאניים:
28. אגרגציה, פלקולציה וספיחה לחלקיקים 29. פירוק חלקיקים, המסה 30. סדימנטציה 31. הרחפה והסעה

הערות: א. רוב התהליכים שבאיור מתקיימים גם במים העמוקים וגם במים הרדודים של הליטוראל אך בקצבים שונים היחסים בין שני האיזורים נקבעים בעיקר על ידי מפלס האגם ועשויים להשפיע על מידת האיאוטרופיקציה ב. תהליכים במישור שבין המים והסדימנט ובשכבות העליונות של הסדימנט יקבעו קצבי שחרור או אגירה, שקיעה או הרחפה של חומרים מומסים או חלקיקים
© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ