חקר ימים ואגמים לישראל
English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
הפרמטרים הנמדדים מפת תחנות הניטור מסלול הדיגום המרחבי ניטור רב-שנתי בכנרת

תוכנית הניטור פועלת בכנרת מאז שנת 1969 במטרה לעקוב אחר איכות מי הכנרת, לעמוד על שינויים באיכות המים וללמוד על התהליכים המשפיעים והקובעים את איכותם. רשות המים מממנת את תכנית הניטור, המבוצעת במלואה על ידי המעבדה לחקר הכנרת – למעט האנליזות הכימיות שמבוצעות על ידי יח' אגן ההיקוות של חברת "מקורות".

תוכנית הניטור מבוססת על דיגום שגרתי באמצעות ספינות המחקר "החרמונה" (ראו תמונה) וה"ליליאן". הדיגום כולל איסוף דגימות מים במספר תחנות בכנרת בעומקים שונים ובמרווחי זמן קבועים, הבאת הדגימות למעבדה ובדיקת מספר רב של משתנים כימיים, ביולוגיים, ותברואתיים. פרמטרים נוספים, בעיקר פיסיקליים ומטאורולוגיים נמדדים ישירות באגם (ללא צורך להביא דגימות למעבדה) באמצעות ציוד מדידה ייעודי.
תחנה A הנמצאת במרכז האגם, נדגמת בתדירות של אחת לשבוע ובה נבדקים רוב המשתנים. תחנות דיגום נוספות, הממוקמות בציר צפון-דרום, ( G, D, K ), נדגמות בתדירות נמוכה יותר ובהן נבדק מספר משתנים מצומצם. בתחנה A ממוקמים גם מספר כלי ניטור משוכללים נוספים:
רפסודת מחקר הקרויה "אקורפט" (ראו תמונה) המהווה בסיס לפעילות דיגום ומחקר במרכז האגם, ועליה מותקנות מערכות הדיגום הבאות:
פרופיילר - מערכת דיגום פרופילים אוטומטית הדוגמת פרמטרים של איכות מים לאורך עמודת המים, כארבעה פרופילים ביממה ומשדרת את הנתונים לחוף.

מערכת PhytoPAM שמופעלת בשלט רחוק מהחוף ומודדת פעילות פוטוסינטטית וריכוזי כלורופיל על דגימות מים מעומק 1 מ.

שרשרת טרמיסטורים המודדת את טמפרטורת המים בעומקים שונים באופן רציף ומשדרת אותם לחוף.

תחנה מטאורולוגית מלאה - אחת מתוך ארבע תחנות מטארולוגיות בכנרת וסביבתה.

בנוסף, ניטור סינופטי של האגם מתבצע באמצעים הבאים:
מיני-באט - מערכת חיישנים המותקנת על "נשא", הנגרר במים על ידי כלי שיט במסלול דיגום מרחבי קבוע . הנשא מרחף בגוף המים תוך ביצוע תנודות מחזוריות מעלה ומטה ואיסוף נתונים סימולטני של פרמטרים הניתנים למדידה באמצעות אלקטרודות (טמפרטורה, מוליכות חשמלית, כלורופיל, עכירות). כלי זה מאפשר מיפוי תלת-ממדי וקבלת מידע על הפיזור המרחבי של הפרמטרים הנמדדים.
אקוסאונדר – מערכת הידרואקוסטית הנגררת אחרי הספינה ומשמשת לכימות מספרי הדגים באגם.
חישה מרחוק – תצלומי לווין של הכנרת מפוענחים באמצעות מערכת SISCAL ומתורגמים למפות טמפרטורת פני המים, עכירות וריכוז כלורופיל בפני האגם .

נתוני הניטור שנאספו בכנרת במשך עשרות שנות ניטור, מהווים בסיס נתונים ייחודי באופיו, הן בשל דיוק המדידות והן בשל רציפותן.
רפסודת מחקר אקורפט לצורכי ניטור במרכז האגם ספינת מחקר חרמונה
© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ