חקר ימים ואגמים לישראל
English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
תגובת הכנרת למפלסים נמוכים מפלסי האגם-גרף רב שנתי היחס בין נפח לשטח האגם

ההיסטוריה של שינויי המפלס בכנרת
הכנרת היא אגם מים מתוקים בגודל בינוני (שטח פנים: 166.7 קמ"ר, נפח: 4412 מליון מ"ק). האקלים הים תיכוני באזור, המאופיין בחורפים קרים וגשומים ובקיצים חמים ויבשים, גורם לתנודות מפלס עונתיות. סביר שתנודות מפלס טבעיות אלו אפיינו את האגם באלפי השנים האחרונות. עפ"י גל ומרקל (אגמית 14-18 :145) מפלס הכנרת לא ירד בעבר ההיסטורי (לפחות לא בכאלף השנים האחרונות) מתחת ל- 212.50- מ', הם בססו מסקנה זו על מדידות ראשונות של מפלסי האגם משלהי המאה ה-19 (לפני שתופעל על ידי האדם), על רום סף מוצא הירדן לפני שהועמק עם בניית סכר דגניה, 212.50- מ' בקירוב, כפי שעולה ממסמכי חברת חשמל (י. גל, בע"פ), ועל ממצאים ארכיאולוגיים ממעגנים קדומים וחומת העיר טבריה, כפי שדווח ע"י מנדל נון. לפי נון , מפלס האגם הטבעי היה בדרך כלל בין 209.50- ל- 211- מ' והתנודה השנתית בין 0.90 מ' ל- 1.20 מ'.
עם הקמת סכר דגניה בשנת 1932 הפכה הכנרת מימה טבעית למאגר מים שמפלסו מתוכנן ומווסת ע"י האדם. בתקופה שחברת החשמל לא"י תפעלה את הסכר הוכפלה המשרעת השנתית של המפלסים והגיעה ל- 3 מ' ויותר. תנודות המפלס הצטמצמו עם הפסקת פעילות התחנה ההידרואלקטרית ב- 1948. רק בשנת 1959 עברה האחריות לתפעול הסכר לרשות המדינה ולניהולה של נציבות המים. מאז ועד להפעלת המוביל הארצי תנודות המפלס היו קרוב לטבעיות, אך כבר משנות ה-70 המוקדמות החל ויסות המפלסים בהתאם לצרכי השאיבה למוביל ארצי ולצרכנים מקומיים.
בעשרים השנה האחרונות אנו עדים למצב מתמשך של שאיבת מים מהכנרת מעבר לכמות המים הזמינים ועקב כך רצפי שנים בהן מפלס המינימום יורד משנה לשנה. המצב משתנה רק עם הופעת חורף גשום במיוחד שממלא את האוגר החסר. כך קרה בחורף של 1991/92 אחרי ירידת מפלס המינימום משנה לשנה במשך 4 שנים ושוב בחורף 2002/03 אחרי ירידת מפלס מתמשכת של 10 שנים. מאז 2003 המפלס שוב יורד משנה לשנה עד למינימום של 214.43- ב-דצמבר 2008. מאז, צמצום השאיבה אפשר עליה משנה לשנה במפלס המינימום, אך עקב התמשכות השנים דלות המשקעים קצב העליה היה מזערי. בירידת מפלס נפח האגם קטן בקצב מהיר יותר מאשר שטח פני האגם. כך למשל בירידת המפלס מקו המקסימום של 208.90- מ' לקו השחור של 215.50- מאבדים 25% מנפח האגם אך רק 7% משטח הפנים שלו.
סיכום מצב הידע הקיים במעבדה לחקר הכנרת בנוגע להשפעות האקולוגיות של מפלסים נמוכים ושל הגדלת טווח שינויי המפלס פורסם בדצמבר 2008 בדו"ח תגובת הכנרת כמערכת אקולוגית למפלסים נמוכים ולטווח שינויי מפלס גדול מהטבעי .
כתבה נוספת מסכמת את מצב הידע הקיים בעולם (2011) באשר להשפעות אקולוגיות של שינויי מפלס גדולים מהטבעי באגמים משוכבים .
מפלס נמוך-חוף צינברי מפלס גבוה-חוף צינברי
© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ