חקר ימים ואגמים לישראל
English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
מפת האתר
Skip Navigation Links.
Collapse דף הבית-המכון לחקר ימים ואגמיםדף הבית-המכון לחקר ימים ואגמים
מרכז מידע כנרת
Collapse הכנרת כמערכת אקולוגיתהכנרת כמערכת אקולוגית
Collapse אגם הכנרת-כלליאגם הכנרת-כללי
מפת הכנרת
אגן היקוות-מפת נחלים
צילום לווין 2009
אוטרפיקציה וגורמים מאלצים
Collapse מטאורולוגיהמטאורולוגיה
הפרמטרים המטאורולגיים
התאדות
Collapse נתוני זמן אמתנתוני זמן אמת
מהירות רוח
כיוון רוח
טמפרטורת אויר
לחות יחסית
מפת התחנות המטארולוגיות
Collapse מפלסי האגםמפלסי האגם
תגובת הכנרת למפלסים נמוכים
מפלסים-רב שנתי
מפלסים יומיים
היחס בין נפח לשטח האגם
Collapse מליחותמליחות
מליחות הכנרת בהשפעת מפלסים וספיקות חיצוניות
מנגנון ספיקת מים ומלח מהמעינות המלוחים
שפיעת מעינות באיזור פוליה
מודל לחיזוי מליחות הכנרת
Collapse שיכוב תרמישיכוב תרמי
שינויים רב שנתיים בשיכוב התרמי
שכוב תרמי ושכוב כימי עונתי בכנרת
הערכת הדיפוזיה העונתית בהיפולימניון
שיכוב תרמי ואיכות מים ירודה בתחנות שאיבה
Collapse כלורופיל ופרודקטיביותכלורופיל ופרודקטיביות
ייצור ראשוני
שינויים רב-שנתיים
כלורופיל-ממוצעים חודשיים
ייצור ראשוני-ממוצעים חודשיים
Collapse מאמרים נוספיםמאמרים נוספים
...Temporal and vertical variation of
...Carbon:chlorophyll a ratio
Collapse פיטופלנקטוןפיטופלנקטון
Collapse קבוצות הפיטופלנקטון העיקריותקבוצות הפיטופלנקטון העיקריות
דינופלגלטים
צורניות
ירוקיות
כחוליות
קריפטופיטה
שינויים בהרכב המינים
כחוליות בכנרת
קטלוג אצות אינטרנטי
Collapse אצות מרכזיות בכנרת מתוך הקטלוג האינטרנטיאצות מרכזיות בכנרת מתוך הקטלוג האינטרנטי
Aphanizomenon ovalisporum
Aulacoseira granulata
Closterium aciculare
Coelastrum microporum
Cosmarium laeve
Cryptomonas sp.
Cyclotella polymorpha
Cylindrospermopsis raciborskii
Microcystis botris
Mougeotia sp.
Pediastrum tetras
Peridiniopsis cunningtonii
Peridinium gatunense
Scenedesmus acuminatus
Synedra rumpens
Tetraedron caudatum
Collapse מיקרוביולוגיהמיקרוביולוגיה
חיידקים כמזון
הלולאה המיקרוביאלית
חיידקים כממחזרי נוטריאנטים
למאמר המלא: חיידקים בכנרת
ספירות חיידקים בכנרת
Collapse תוכנית הניטורתוכנית הניטור
הפרמטרים הנמדדים
מפת תחנות הניטור
מסלול הדיגום המרחבי
Collapse נתונים בזמן אמתנתונים בזמן אמת
נתונים מטאורלוגיים
נתוני עבר
מדדי איכות מים
דוחות מעבדה
© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ