חקר ימים ואגמים לישראל
English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  


מרכז מידע כנרת הוקם במעבדה לחקר הכנרת במטרה לרכז, לתעד, לשמור ולהפיץ נתונים על אגם הכנרת ולהפיק מהנתונים מידע שימושי. במרכז המידע נשמרים נתונים מטאורולגיים, פיסיקליים, כימיים וביולוגיים מהכנרת. יחד עם הנתונים מתועד גם מידע אודות הנתונים (meta-data) אשר כולל: מיקום וזמן איסוף הנתונים, שיטות הדיגום והמדידה ועוד.

המקור העיקרי של הנתונים במרכז המידע היא תוכנית הניטור הרב-שנתית
תוכנית הניטור החלה לפעול ב-1969 והיא נמשכת עד היום. במסגרת תכנית ניטור זו נמדדים פרמטרים לימנולוגיים רבים בתחנות קבועות, בעומקים קבועים לאורך עמודת המים, ובמרווחי זמן קבועים. המדידות מתבצעות באמצעות דגימות מים הנדגמות באגם מספינות המחקר ה"חרמונה" וה"ליליאן" ומובאות למעבדה לאנליזות שונות, באמצעות כלי מדידה המוטבלים במים ואוספים נתונים במישרין, ובשנים האחרונות גם באמצעות כלי מדידה אוטומטיים המותקנים באגם ומשדרים נתונים למחשבי המעבדה וכן באמצעות חישה מרחוק. פרטים לגבי תכנית הניטור, הפרמטרים הנמדדים, תחנות, עומקי ותדירות הדיגום, כלי הדיגום ושיטות המדידה לכל פרמטר - ניתן למצוא בדו"ח הפעילות השנתי של המעבדה לחקר הכנרת.

הנתונים הנאספים במסגרת תכנית הניטור נשמרים במאגר הנתונים של המעבדה לחקר הכנרת, ולעיתים נשמרים בו גם נתונים ממחקרי כנרת שאינם כלולים בתכנית הניטור. בנוסף לנתונים אלו שמורים במאגר נתוני ניטור מאגן ההיקוות של הכנרת המסופקים על ידי גופים אחרים (מקורות, השירות ההידרולוגי, רשות המים) מאגר הנתונים מהווה את הבסיס לניתוח ממצאי הניטור: באמצעותו ניתן לזהות ולבדוק מגמות עונתיות ורב שנתיות המתרחשות באגם, המאגר מאפשר את בדיקת הקשר והאינטראקציה בין מרכיביה השונים של המערכת האקולוגית בכנרת לאורך זמן ומשמש בסיס לבניית מודלים לחיזוי תהליכים בכנרת. בנוסף, מאגר נתוני הכנרת משמש ככלי מחקרי בו עושים שימוש אינטנסיבי חוקרים במעבדה ובמוסדות מחקר אחרים.

נתוני ניטור הכנרת המוצגים הוזמנו על ידי רשות המים אשר נתנה רשות לפירסומם במערכת זו. איסופם מומן חלקית גם על ידי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
לפניות: מנהל מרכז מידע כנרת- לצ'ינסקי יורי
© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ